FANDOM

Fifi000000009

alias filip

Biurokrata Założyciel